VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Rogaška Slatina - Bistrica ob Sotli - Gradnja kolesarske povezave št. 910600 Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli

Kolesarska povezava Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli bo urejena pretežno ob regionalni cesti. V obstoječem stanju si kolesarji pot delijo z vozniki motornih vozil po regionalni cesti R1-219. Obravnavani dsek kolesarske povezave Podčetrtek - Imeno poteka od Podčetrtka v km 11,274 regionalne ceste R1- 219/1239 (Mestinje - Golobinjek) do priključka makadamske poti na državno cesto v naselju Imeno v km 12,841.

Rogaška Slatina - Bistrica ob Sotli - Gradnja kolesarske povezave št. 910600 Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli

Rogaška Slatina - Bistrica ob Sotli - Gradnja kolesarske povezave št. 910600 Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli

Rogaška Slatina - Bistrica ob Sotli - Gradnja kolesarske povezave št. 910600 Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli