VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Lokavec, Laško - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na R3-680/1223

Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na R3-680/1223 Rimske toplice - Jurklošter v km 5,020 je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je obsegal rušitev starega mostu in njegovih opornikov z gradnjo nadomestnega mostu v dolžini 16 metrov. Urejena je bila struga Gračnice in rekonstruirana cesta v dolžini 127 metrov. Zgrajeni so bili hodniki za pešce, prestavljeni komunalni vodi. Zgrajena je bila kamnita zložba v dolžini 8,6 metrov ter urejena cestna oprema.

Lokavec, Laško - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na R3-680/1223

Lokavec, Laško - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na R3-680/1223

Lokavec, Laško - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na R3-680/1223