VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

Dole Logarska dolina
0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Logarska dolina - Sanacije brežine Sestre Logar

Na regionalni cesti R2-428, odsek 1252 Sestre Logar-Pavličevo sedlo poteka sanacija brežine »Sestre Logar« med km 0,705 in km 0,850.

Sanacijo v vrednosti 163.060,03 EUR izvaja podjetje Rafael d.o.o.

 

Logarska dolina - Sanacije brežine Sestre Logar

Logarska dolina - Sanacije brežine Sestre Logar

Logarska dolina - Sanacije brežine Sestre Logar

Logarska dolina - Sanacije brežine Sestre Logar