VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Jurklošter - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na RT-933/1193

Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na RT-933/1193 Breg - Jurklošter v km 12,360 je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je obsegal rušitev starega mostu in izgradnjo nadomestnega mostu čez Gračnico, izgradnjo podpornega zidu ob Lahovnici v dolžini 78,5 metrov. V območju navezave na most je bila razširjena cesta v dolžini 188 metrov. Urejeno je bilo obojestransko avtobusno postajališče v Lahovem grabnu. V sklopu projekta se je uredila struga Gračnice in Lahovnice, vključno z njunim sotočjem v območju mostu. Zgrajeni so bili novi hodniki za pešce, zaščiteni in prestavljeni komunalni vodi ter urejena cestna oprema.

Jurklošter - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na RT-933/1193

Jurklošter - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na RT-933/1193

Jurklošter - Izgradnja nadomestnega mostu čez Gračnico na RT-933/1193