VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Črnova - Arja vas - Izgradnja nadomestnega mostu čez izliv potoka Socka v Pirešico

Izgradnja nadomestnega mostu čez izliv potoka Socka v Pirešico na G1-4/1262 Črnova – Arja vas v km 1,350 je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je obsegal rušitev obstoječega mostu z izgradnjo nadomestnega mostu. Urejeno je bilo križišče v dolžini 253 metrov s pasom za leve zavijalce v smeri prosti Arnečam širine 3 metre in avtobusno postajališče. Na območju mostu je bila urejena struga potoka in zavarovane brežine. Sanirani je bil podporni zid v dolžini 39 metrov, prestavljeni komunalni vodi, urejeno odvodnjavanje ter cestna oprema.

Črnova - Arja vas - Izgradnja nadomestnega mostu čez izliv potoka Socka v Pirešico

Črnova - Arja vas - Izgradnja nadomestnega mostu čez izliv potoka Socka v Pirešico

Črnova - Arja vas - Izgradnja nadomestnega mostu čez izliv potoka Socka v Pirešico