VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Andraž nad Polzelo - Polzela - Izgradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico na R3-694/1268

Izgradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico na R3-694/1268 Velenje - Dobrteša vas (Šempeter v Savinjski dolini) v km 9,158 je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je obsegal rušitev starega mostu in izgradnjo novega v dolžini 8,1 metra. Urejena je bila regulacija struge in brežine v območju mostu ter izvedeni hodniki za pešce in prometna oprema.

Andraž nad Polzelo - Polzela - Izgradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico na R3-694/1268

Andraž nad Polzelo - Polzela - Izgradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico na R3-694/1268

Andraž nad Polzelo - Polzela - Izgradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico na R3-694/1268