VEČJI PROJEKTI

Savinjska regija


0- Projekti sofinancirani iz EU FS2014-2020 2- Projekti financirani iz proračuna

Dole Logarska dolina
0- Projekti sofinancirani iz EU 0- Projekti financirani iz proračuna

Dole - Izgradnja nadomestnega mostu v Dolah

Na regionalni cesti R1-234, odsek 1280 Dole-Šentjur poteka v km 0,300 gradnja nadomestnega mostu čez Pešnico. Gradbena dela v vrednosti 292.775,65 EUR izvaja podjetje VOC Celje d.d.

Dole - Izgradnja nadomestnega mostu v Dolah

Dole - Izgradnja nadomestnega mostu v Dolah

Dole - Izgradnja nadomestnega mostu v Dolah

Dole - Izgradnja nadomestnega mostu v Dolah