CESTE IN PROMET

Stran je v prenovi.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Izvaja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest. Med naloge Direkcije RS za infrastrukturo sodijo tudi priprava predlogov za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh cestah. Direkcija RS za infrastrukturo je zadolžena tudi za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.

O nas

Naslov

Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

Kontakt

(01) 478 80 02
(01) 478 81 23
drsi@cesteinpromet.si